Search form

San Mateo 15:23

23Tído ni iin to̱ꞌon ko̱ ní kaꞌa̱n na̱ xíꞌán. Dá ni̱ na̱tuu yati ta̱ xíonoo xíꞌín ná. Dá ni̱ seí ndaꞌí ra̱ noo̱ Jesús, ta kaá ra̱ xíꞌín ná:

―Kaꞌa̱n ní xíꞌín ñáꞌa̱ káa ná koꞌa̱n, dá chi̱ káyuꞌú nda̱ꞌa vaán tákaaán ve̱i ñá sata̱ yo̱.