Search form

San Mateo 15:28

28Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌán:

―Naná lóꞌo̱, miía̱n ndaa̱ ndisa kándéé káꞌano ino̱n yuꞌu̱. Ta ná koꞌi̱n keei ña̱ xíko̱n ―kaá na̱.

Ta kúú mií hora daá ñóó ni̱ ndu̱va̱ꞌa de̱ꞌe diꞌáa̱n.