Search form

San Mateo 15:3

3Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta ndoꞌó, ¿ndiva̱ꞌa dánkoo xoo ndó choon saꞌándá Ndios, ta ndíꞌi cháá ka̱ ini ndo̱ kee ndó choon ni̱ saꞌanda ta̱ sáꞌano ñoo yo̱?