Search form

San Mateo 15:30

30Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ na̱tuu yati noo̱ ná, ta ndáka na na̱ ni̱ na̱tií saꞌa̱, xíꞌín na̱ ko̱ túu noo̱, xíꞌín na̱ ko̱ ku̱ú káꞌa̱n, xíꞌín na̱ ko̱ ndáa va̱ꞌa ndáꞌa̱ xíꞌín saꞌa̱, xíꞌín na̱ ndóꞌo dao ka̱ kueꞌe̱, ni̱ ka̱sáa̱ na̱ ni̱ chi̱ndei ñaá ná noo̱ íin Jesús. Dá ni̱ ndu̱va̱ꞌa ñaá ná.