Search form

San Mateo 15:31

31Ta kúú ni̱ naá ini ña̱yuu ñoó sa̱ꞌá ña̱ ni̱ na̱kaꞌa̱n na̱ ko̱ ku̱ú kaꞌa̱n, ta ni̱ ndu̱va̱ꞌa na̱ ko̱ ndáa va̱ꞌa ndáꞌa̱ xíꞌín saꞌa̱, ta ni̱ na̱kaka na̱ ni̱ na̱tií saꞌa̱, ta ni̱ na̱tu̱u noo̱ na̱ ko̱ túu noo̱. Ta ni̱ kekáꞌano ndidaá ña̱yuu ñoó Ndios, na̱ ndáño̱ꞌo na̱ Israel.