Search form

San Mateo 15:33

33Dá ni̱ kaa ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñóó:

―¿Ndeí kiꞌin yó kuaꞌa̱ pan noo̱ kúú ñoꞌó i̱chí yóꞌo ki̱ꞌo yó keí ña̱yuu kuáꞌa̱ yóꞌo, dá ndinoo ini na̱?