Search form

San Mateo 15:5

5Tído ndoꞌó kúú ra̱ kaá ña̱ kuu va kaꞌa̱n ña̱yuu xíꞌín tatá na̱, xíꞌín naná na̱: “O̱ kúu taꞌon chindeéí mií ní xíꞌín ña̱ꞌa néꞌe va̱ꞌi, chi̱ sa̱ ni̱ kaai̱ ki̱ꞌoi ña̱ noo̱ Ndios.”