Search form

San Mateo 15:6

6Ta sa̱ꞌá ña̱ káꞌa̱n na̱ dión, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ káni ka̱a̱n chindeé ná tatá na̱ xíꞌín naná na̱, kaá ndo̱ꞌó. Ta dión kée ndó dátu̱ú ndó choon ni̱ saꞌanda Ndios xíꞌín ña̱ ni̱ ndaki ini mií ndó.