Search form

San Mateo 16:11

11¿Á ko̱ kándaa̱ i̱í vá ini ndo̱ ña̱ ko̱ ní kaꞌa̱n taꞌon vei saꞌa̱ pan? Chi̱ ña̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó kía̱n dándáki ña̱ kánian kandaa ndo̱ mií ndó no̱ó ña̱ dákuita̱ ta̱chí pan, ña̱ kéchóon ta̱ fariseo xíꞌín ta̱ saduceo.