Search form

San Mateo 16:12

12Dá ví ni̱ ka̱ndaa̱ ini ra̱ ña̱ ko̱ ní kaꞌa̱n na̱ sa̱ꞌá ña̱ kánian kandaa ra̱ mií rá no̱ó ña̱ dákuita̱ ta̱chí ndisa pan. Chi̱ diꞌa ni̱ kaꞌa̱n na̱ ña̱ kandaa ra̱ mií rá no̱ó to̱ꞌon dánaꞌa̱ ta̱ fariseo xíꞌín ta̱ saduceo.