Search form

San Mateo 16:17

17Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín Pedro:

―Ndikáꞌán ví yoꞌó, Simón, de̱ꞌe Jonás, dá chi̱ o̱ du̱ú ña̱yuu ní dátoo̱n ña̱xintóno̱n, dá nákono̱n yuꞌu̱. Diꞌa tatái̱ Ndios, na̱ ió induú vá, ni̱ da̱tóo̱n noo̱o̱n.