Search form

San Mateo 16:22

22Dá ni̱ taó xóo ñaá Pedro. Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá dána̱ni ñaá rá, ta kaá ra̱ xíꞌín ná:

―Tatá, o̱ kónó taꞌon Ndios ña̱ ndoꞌo ní dión. ¡Ni iin kuu̱ o̱ ndóꞌo ní dión!