Search form

San Mateo 16:5

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ dánaꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá ña̱ ko̱ váꞌa dánaꞌa̱ ta̱ fariseo

5Ta ni̱ saa̱ na̱ iin ka̱ xoo ta̱ñoꞌo̱, tído ni̱ na̱ndodó ta̱ xíonoo xíꞌín ná kaneꞌe ra pan keí rá xíꞌín ná.