Search form

San Mateo 16:6

6Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Kandaa ndo̱ mií ndó no̱ó ña̱ dákuita̱ ta̱chí pan, ña̱ kía̱n kéchóon ta̱ fariseo xíꞌín ta̱ saduceo.