Search form

San Mateo 16:9

9Ta, ¿á ko̱ kándaa̱ ii̱ vá ini ndo̱? ¿Á ko̱ ndísaa̱ taꞌon ini ndo̱ ña̱ oꞌo̱n va pan ni̱ tiin yuꞌu̱ ni̱ xi̱ꞌoi ni̱ sa̱sáꞌan oꞌo̱n mil ta̱a ñoó? ¿Á ko̱ ndísaa̱ taꞌon ini ndo̱ ndidaá ti̱yika̱ ni̱ da̱kútí ndó xíꞌín ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o no̱ó ni̱ sa̱sáꞌan ña̱yuu ñoó?