Search form

San Mateo 17:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱yeꞌe̱ ndaa ñíi̱ Jesús xíꞌín dáꞌo̱n ná

1Tá ni̱ ya̱ꞌa iño̱ kuu̱, dá ni̱ kee Jesús ndáka na Pedro, xíꞌín Jacobo, xíꞌín ñani ra̱, ta̱ naní Juan kuaꞌa̱n na̱ dini̱ iin yúku̱ di̱kó.