Search form

San Mateo 18:1

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ndá yoo kúú na̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ noo̱ Ndios

1Ta tiempo daá ñóó ni̱ na̱tuu yati ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús noo̱ ió na̱, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―¿Ndá yoo kúú na̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ tein na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios?