Search form

San Mateo 18:10

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ iin léko ni̱ nda̱ñóꞌó

10’O̱ sa̱ káñóꞌó ndó ni iin tóꞌón takuálí yóꞌo, chi̱ miía̱n ndaa̱ káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ daá ndíta va ángel ndáka ñaá náki̱ꞌo na kuendá saꞌa̱ xí noo̱ tatái̱, na̱ ió induú,