Search form

San Mateo 18:15

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ kánian kuꞌu̱ káꞌano ini yo̱ saꞌa̱ sátáꞌan yó

15’Ta tá ni̱ ya̱ꞌa iin káa ñani ndo̱ ni̱ kee na iin kua̱chi noo̱ ndo̱, kuaꞌán ndo̱ dána̱ni ndó na̱ no̱ó ko̱ íin ndéi. Tá ni̱ na̱koni na̱ kua̱chi na, dá kía̱n nandei va̱ꞌa tuku ndó.