Search form

San Mateo 18:17

17Tído tá ko̱ ní kékuendá na̱ ña̱yuu ndáka ndó ni̱ saꞌa̱n ndo̱, dá kía̱n naki̱ꞌo ndó kuendá noo̱ ndidaá na̱ kándísa xíꞌín ndó sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee na. Tá ni no̱ó na̱ kándísa ñoó ko̱ ní xíin na nakoni na̱ kua̱chi na, dá kía̱n ná kando̱o na kakuu na iin na̱ ko̱ náꞌá Ndios, o iin na̱ kíꞌin ya̱ꞌi saꞌa̱ ñóꞌo̱ noo̱ ndo̱.