Search form

San Mateo 18:18

18’Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ tá ná kadi ndo̱ dao choon no̱ó ña̱yuu ñayuú yóꞌo, kuiin va Ndios xíꞌín ndó nda̱ induú. Ta tá ná kaꞌanda ndo̱ choon noo̱ dao ka̱ na̱ ñayuú yóꞌo, kuiin taꞌani Ndios xíꞌín ndó nda̱ induú.