Search form

San Mateo 18:19

19Ta nándió ko̱o tukui káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ tá nákiꞌin táꞌan uu̱ ndo̱, ta iin no̱ó ni̱ nduu ña̱xintóni̱ ndo̱, ta kaka̱ ndo̱ ndi ndáa mií vá ña̱ꞌa, dá kía̱n tatái̱ Ndios, na̱ ió induú, ki̱ꞌo na ña̱ noo̱ ndo̱.