Search form

San Mateo 18:24

24Iin kuu̱, dá ni̱ ka̱sáꞌá rá ndékuendá ra̱ xíꞌín ra̱ tái̱ noo̱ rá. Kúú ni̱ kana ra iin ta̱a tái̱ uxi̱ mil di̱ꞌón plata noo̱ rá ni̱ saa̱ ra̱.