Search form

San Mateo 18:25

25Ta ko̱ ní kándeé taꞌon ra chiya̱ꞌi ra di̱ꞌón tái̱ ra̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌanda rey ñoó choon ña̱ ná di̱kó rá mií rá xíꞌín ñadiꞌí ra̱, xíꞌín de̱ꞌe ra, xíꞌín ndidaá ña̱ va̱ꞌa ió noo̱ rá, dá ná naa̱ ña̱ tái̱ ra̱.