Search form

San Mateo 18:28

28’Tído tá ni̱ yaa̱ ta̱ ñoó kuaꞌa̱n ra̱, ta kúú ñoó ni̱ na̱kiꞌin táꞌan ra xíꞌín iin ka̱ ta̱ kéchóon dáó xíꞌín rá, ta tái̱ ta̱a yóꞌo iin ciento di̱ꞌón plata noo̱ mií rá. Dá ni̱ tiin ñaá rá, dá ni̱ ka̱sáꞌá dákua̱ꞌánó ñaá rá, dá kaá ra̱: “Chiya̱ꞌi kíi̱ ña̱ távo̱n noo̱í.”