Search form

San Mateo 18:3

3Dá ni̱ kaa na̱:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ tá ná o̱ náda̱on ndó mií ndó nduu ndó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúú takuálí, dá kía̱n ni iin kuu̱ o̱ ko̱ní ndo̱ ndu̱ꞌu ndó ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios.