Search form

San Mateo 18:30

30Tído ko̱ ní xíin taꞌon ra kandati tóo ñaá rá. Diꞌa ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ saki ra̱ choon sa̱ꞌá ra̱ tái̱ noo̱ rá, dá ni̱ chi̱káa̱ ñaá rá veꞌe ka̱a nda̱ ná chiya̱ꞌi ndiꞌi ra ña̱ tái̱ ra̱ noo̱ rá.