Search form

San Mateo 18:32

32Dá ni̱ kana rey ñoó ta̱a ni̱ kee dión. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá: “Ta̱ kéchóon kini nda̱ꞌo kúú yoꞌó. Dión ví kua̱ꞌá di̱ꞌón tái̱ yoꞌó no̱ói̱, tído ni̱ xi̱ꞌo káꞌano va inii̱ sa̱ꞌo̱n, dá chi̱ ni̱ seí ndaꞌávóo̱n noo̱í.