Search form

San Mateo 18:33

33Ta, ¿ndiva̱ꞌa ko̱ ní xi̱ꞌo káꞌano ino̱n sa̱ꞌá ta̱ kéchóon dáó xíꞌón táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ xi̱ꞌo káꞌano ini yuꞌu̱ sa̱ꞌo̱n?”, kaá rey.