Search form

San Mateo 18:5

5Ta ndi ndáa miíó ña̱yuu ná natiin va̱ꞌa iin takuálí ta káa táto̱ꞌon ki̱ꞌo káa tayií yóꞌo sa̱ꞌá ña̱ kúú ná kuendá yuꞌu̱, dá kía̱n keei kuendá ña̱ mií váí ni̱ na̱tiin va̱ꞌa na.