Search form

San Mateo 18:8

8’Sa̱ꞌá ño̱ó tá yáꞌa ndó kée ndó kua̱chi xíꞌín ndáꞌa̱ ndo̱ o saꞌa̱ ndo̱, dá kía̱n kaꞌanda ndo̱ iin xooa̱n, ta dákána ndóa̱n. Chi̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ví ña̱ ku̱ꞌu ndó noo̱ ió Ndios xíꞌín iin xoo ndáꞌa̱ ndo̱ o xíꞌín iin xoo saꞌa̱ ndo̱ o̱ du̱ú ka̱a̱n koꞌo̱n ndo̱ xíꞌín ndi nduú ndáꞌa̱ ndo̱ o ndi nduú saꞌa̱ ndo̱ kañoꞌo ndó indayá noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱, táꞌa̱n ña̱ ni iin kuu̱ o̱ ndáꞌo̱.