Search form

San Mateo 18:9

9Tá yáꞌa ndó kée ndó kua̱chi xíꞌín nduchí nóó ndo̱, dá kía̱n taó ndo̱án, ta dákána ndóa̱n. Chi̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ví ña̱ ku̱ꞌu ndó noo̱ ió Ndios xíꞌín iin xoo nduchí nóó ndo̱ o̱ du̱ú ka̱a̱n koꞌo̱n ndo̱ xíꞌín ndi nduúa̱n kañoꞌo ndó indayá noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱.