Search form

San Mateo 19:11

11Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―O̱ du̱ú ndidaá ta̱a kándía kee dión, sa̱va̱ꞌa ra̱ ni̱ niꞌi̱ táꞌi̱ noo̱ Ndios vá kúú ra̱ kandeé iní kee dión.