Search form

San Mateo 19:12

12Dá chi̱ dao ta̱a kúú ra̱ kándéé iní ndéi mií, dá chi̱ ki̱ꞌo dión kúú rá nda̱ ni̱ kaki ra. Ta dao ka̱ ra̱ kándéé iní ndéi mií, dá chi̱ dao ta̱a ni̱ ndata̱ ñaá, dá ná dáꞌa ni katoó ra̱ na̱ ñáꞌa̱. Ta dao ka̱ ra̱ kándéé iní ndéi mií, dá chi̱ kándadí ra̱ na̱ ñáꞌa̱, chi̱ kóni̱ ra̱ ña̱ ndu̱ꞌu cháá ka̱ ña̱yuu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios. Tá xíꞌo ndeé iní ndo̱ kandei mií ndó, dá kía̱n kee ndó dión ―kaá Jesús.