Search form

San Mateo 19:17

17Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¿Ndiva̱ꞌa káꞌa̱n yo̱ꞌó ña̱ kúú yuꞌu̱ iin na̱ va̱ꞌa? Ta ni iin tóꞌón ña̱yuu ko̱ kúú na̱ va̱ꞌa. Iin tóꞌón dini̱ Ndios vá kúú na̱ va̱ꞌa. Tído, tá kóno̱n ni̱ꞌo̱n ña̱ kataki chíchón, dá kía̱n kánian keeón choon saꞌándá Ndios.