Search form

San Mateo 19:18

18Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―¿Ndi ndáa choon kánian keei?

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―O̱ sa̱ kaꞌánóo̱n ndi̱i, ta o̱ sa̱ kéeón kua̱chi xíꞌín iin ñáꞌa̱ ko̱ kúú ñadiꞌóo̱n, ta o̱ sa̱ kíꞌin kuíꞌínón, ta o̱ sa̱ káva̱ꞌón ña̱ to̱ꞌón kaꞌo̱n,