Search form

San Mateo 19:27

27Dá ni̱ kaa Pedro xíꞌín ná:

―Nduꞌu̱ kúú ra̱ ni̱ da̱nkoo ndiꞌi ndidaá kúú ña̱ꞌa ió noo̱ ndú, ta xíonoo ndu xíꞌín mií ní, tatá. ¿Ndí ki̱án ki̱ꞌo Ndios noo̱ ndúꞌu̱, tá dáá?