Search form

San Mateo 19:28

28Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ tá ná kasandaá kuu̱ ndesa̱á Ndios ndidaá ña̱ꞌa, dá kako̱o na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo noo̱ téi̱ noo̱ dándáki na noo̱ ndato téí náyeꞌe̱ ndaa induú. Ta ndoꞌó, na̱ sa̱ xi̱onoo xíꞌín yuꞌu̱, nandei taꞌani ndó noo̱ ndin uxi̱ uu̱ téi̱ ndíta ñoó, dá keyíko̱ ndo̱ sa̱ꞌá ña̱yuu ni̱ kii tein na̱ veꞌe ndin uxi̱ uu̱ de̱ꞌe ta̱ Israel.