Search form

San Mateo 19:29

29Ta ndi ndáa miíó na̱ ni̱ da̱nkoo veꞌe na, o ñani na̱, o ki̱ꞌo na, o kuꞌu̱ na̱, o tatá na̱ o naná na̱, o ñadiꞌí na̱, o de̱ꞌe na o ñóꞌo̱ ná saꞌa̱ yúꞌu̱, na̱ yóꞌo kúú na̱ naniꞌi̱ nda̱ iin ciento cháá ka̱ ña̱ꞌa noo̱ Ndios, ta niꞌi̱ taꞌani na ña̱ kataki chíchí ná.