Search form

San Mateo 19:7

7Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Tá ki̱ꞌo dión kíán, ta ¿ndiva̱ꞌa ni̱ sonó Moisés ña̱ kuu va ki̱ꞌo iin ta̱a iin tuti noo̱ ñadiꞌí ra̱ ña̱ káꞌa̱n ña̱ kóni̱ ra̱ kaꞌanda táꞌan ra xíꞌán, ndiꞌi daá, dá kuu va dánkoo ñaá rá? ―kaá ra̱.