Search form

San Mateo 19:9

9Sa̱ꞌá ño̱ó káꞌa̱n yuꞌu̱ ña̱ ndi ndáa mií vá ta̱a ni̱ da̱nkoo ñadiꞌí ra̱, xía̱n nani ko̱ kíán kua̱chi ña̱ ni̱ na̱tu̱uán xíꞌín iin ka̱ ta̱a, ta ni̱ ta̱ndáꞌa̱ rá xíꞌín iin ka̱ ñáꞌa̱, dá kía̱n ro̱ón kúú ra̱ yáꞌa kée kua̱chi xíꞌín ñáꞌa̱ ñoó noo̱ Ndios. Ta ndi ndáa mií vá ta̱a ná tandaꞌa̱ xíꞌín ñáꞌa̱ ni̱ ka̱ndo̱o ñoó, ro̱ón taꞌani kúú ra̱ yáꞌa kée kua̱chi xíꞌín ñáꞌa̱ ñoó noo̱ Ndios.