Search form

San Mateo 2:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ saꞌa̱n ta̱ ndi̱chí no̱ó ni̱ kaki Jesús

1Ta ni̱ kaki Jesús ñoo Belén, ña̱ nákaa̱ chí kuendá Judea, ta daá nákaa̱ Herodes kúú rá rey chí kuendá Judea. Dá ni̱ ka̱sáa̱ dao ta̱ ndi̱chí ñoo Jerusalén, ta ni̱ kii ra chí noo̱ xíno ndi̱ndii.