Search form

San Mateo 2:11

11Dá ni̱ ku̱ꞌu ra veꞌe ñoó. Dá ni̱ xini ra̱ xí xíꞌín María, naná xi̱. Dá ni̱ sa̱ kui̱ta xi̱tí rá noo̱ xí, ta ni̱ sa̱ ndaño̱ꞌo ñaá rá. Dá ni̱ sonó rá yúꞌu̱ sato̱ noo̱ ñóꞌo ña̱ va̱ꞌa, dá ni̱ taó rá ña̱ ni̱ doko̱ rá noo̱ xí. Ta ñoó kúú oro, xíꞌín du̱sa támi sáꞌa̱n, xíꞌín sití támi sáꞌa̱n naní mirra.