Search form

San Mateo 2:16

16Tá ni̱ ka̱ndaa̱ iní Herodes ña̱ ni̱ da̱nda̱ꞌí ñaá ta̱ ndi̱chí ñoó, kúú ni̱ xido̱ nda̱ꞌo ini ra̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌanda ra̱ choon ña̱ ná kuu ndidaá takuálí yíí ko̱ ñáꞌa̱ xi̱no uu̱ kuia̱ ndéi ñoo Belén xíꞌín ndidaá takuálí yíí ndéi ñoo kuálí ñóꞌo noo̱ kúú kuendá Belén ñoó, chi̱ sa̱ kuaꞌa̱n xi̱nko̱o uu̱ kuia̱ ni̱ xini ta̱ ndi̱chí ñoó ni̱ xi̱no ti̱ñoo̱.