Search form

San Mateo 2:4

4Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kana Herodes ndidaá kúú ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley Moisés, ta ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Ndeí kaki na̱ kakuu Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá?