Search form

San Mateo 2:7

7Dá ni̱ kana de̱ꞌé rey Herodes ta̱a ndi̱chí ñoó, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ndichí ñaá rá ndá kuu̱ kúú mií mií kuu̱ ni̱ xi̱nko̱o ti̱ñoo̱ ñoó.