Search form

San Mateo 20:1

Yóꞌo nákani Jesús saꞌa̱ iin ta̱a xíti uva

1’Tá ki̱ꞌo dándáki Ndios ña̱yuu na̱ kíán táto̱ꞌon kée iin ta̱a xíti uva, chi̱ naꞌa nda̱ꞌo ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ ndukú rá ta̱a kechóon noo̱ uva ra̱.