Search form

San Mateo 20:12

12ta kaá ra̱: “Táꞌa̱n ta̱a ni̱ ka̱sáa̱ nda̱ noo̱ ndíꞌí ñóó, iin tóꞌón vá hora ni̱ ke̱chóon ra, tído, iin nóó vá ni̱ kana ya̱ꞌi nduꞌu̱ xíꞌín rá, va̱ꞌará ni̱ ku̱ꞌu ndu nda̱ naꞌa, ta ni̱ ndoꞌo nda̱ꞌo ndu, ta ni̱ kei̱ ndu̱ ni̱ kee káꞌa̱ni̱ iin níí ndii yaká.”