Search form

San Mateo 20:13

13Dá ni̱ kaa satoꞌo ñoó xíꞌín iin ta̱a ñoó: “Amigo, ko̱ ní ya̱ꞌa taꞌon yuꞌu̱ noo̱o̱n, dá chi̱ ni̱ chi̱ya̱ꞌii yo̱ꞌó iin níí kuu̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ ka̱ndo̱o yó.