Search form

San Mateo 20:17

Kásto̱ꞌon tuku Jesús ndi ndoꞌo na, dá kuu na̱

17Ta no̱ó ko̱kaa Jesús kuaꞌa̱n na̱ íchi̱ kuaꞌa̱n ñoo Jerusalén, dá ni̱ taó xóo na ndin uxi̱ uu̱ ta̱ xíonoo xíꞌín ná tein ña̱yuu ñoó, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá: